O MENI

AUTOR BLOGA

Inženjer. Uvijek optimist. Ravnatelj i predsjednik

dr.sc. Julije Domac

Rođen u Zagrebu 28. listopada 1972. gdje je završio i osnovnu školu te Petu gimnaziju. Studirao i 2004. doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija nagrađen je posebnom Rektorovom nagradom za šk. god. 1995/1996. Godine 2002. primio je Državnu nagradu za znanost u kategoriji mladi znanstvenici za područje tehničkih znanosti, 2004. Biomass Junior Award 2004 – u povodu 2. Svjetske konferencije Biomass for Energy, Industry and Climate Protection (Rim, 10. – 14. svibnja 2004.) te 2005. godine i Godišnju nagradu Zaklade Hrvoje Požar za popularizaciju energetike. Godine 2016. dodijeljena mu je Povelja počasnog građanina Pokupskog, a 2018. i priznanje Grada Zaboka.

Autor je posebnih izdanja i recenzent radova za svjetske stručne časopise kao što su Energy Policy, Forestry Economics i Biomass&Bioenergy. Ukupno je objavio preko 60 znanstvenih i stručnih radova koji su objavljeni u znanstvenim časopisima ili prezentirani na međunarodnim znanstvenim konferencijama. U dijelu radnog vijeka, vodio je više znanstvenih projekata i znanstvenih programa.

Radio u Energetskom institutu Hrvoje Požar, kao nacionalni direktor projekta za FAO – Agenciju za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, voditelj projekata za IEA – Međunarodnu energetsku agenciju, nacionalni koordinator projekta za UNIDO te konzultant na projektima za Svjetsku banku. Od 2008. je ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, a od 2013. i predsjednik Europskog udruženja regija i energetskih agencija za energiju i okoliš – FEDARENE sa sjedištem u Bruxellesu. Od 2019. predsjeda FEDARENE i u trećem mandatu. Savjetuje Europsku komisiju kao pozvani ekspert u više radnih tijela, a od 2017. član je i Političkog odbora EU Covenant of Mayors.

Piše i govori engleski, njemački i francuski jezik, a osnovnu komunikaciju može voditi i na talijanskom i slovenskom.

Od veljače 2020. obnaša dužnost posebnog savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu.

Dr Julije Domac

Special Adviser for Energy and Climate Office of the President of the Republic of Croatia

He was born on October 28, 1972, in Zagreb, where he finished elementary school and at the gymnasium. He continued his studies and obtained a doctorate 2004 from the Faculty of Electrical Engineering and Computing at the University of Zagreb in 2004. He was awarded the Rector’s Award for 1995/1996 during his studies. In 2002, he received the State Award for Science in the category of young scientists in the field of technical sciences, followed by the Biomass Junior Award in 2004, commemorating the 2nd World Conference on Biomass for Energy, Industry, and Climate Protection (Rome, May 10–14, 2004). In 2005, he was awarded the Annual Award of the Hrvoje Požar Foundation for the Popularization of Energy. In 2016, he was awarded the Honorary Citizenship of Pokupsko Municipality, and in 2018, he was awarded the City of Zabok Annual Recognition Award of the City of Zabok.

He is the author of several special issues and a reviewer for world-renowned journals such as Energy Policy, Forestry Economics and Biomass&Bioenergy. He has published over 60 scientific and technical papers in scientific journals or presented at international scientific conferences. During his career, he has led several scientific projects and programs.

He worked at the Energy Institute Hrvoje Požar as a national project manager for FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), as a project manager for IEA (International Energy Agency), as a national project coordinator for UNIDO and as a consultant for World Bank projects. Since 2008 he has been Director of the North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency and since 2013 President of the European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment (FEDARENE) based in Brussels. He has been Chairman of FEDARENE since 2019. He advises the European Commission as an invited expert in various working bodies and has been a member of the Political Committee of the EU Covenant of Mayors since 2017.

He is proficient in English and German, French, and is capable of basic communication in French, Italian and Slovenian.

He has been serving the Office of the President of the Republic of Croatia as the Special advisor for energy and climate since February 2020.

Vaš bloger...

Julije Domac

Inženjer. Uvijek optimist. Ravnatelj i predsjednik

Zadržavanje stvari onakvima kakve jesu ionako nije moguće. To mi u Hrvatskoj i u EU moramo što prije naučiti. Stvari će se mijenjati sve brže, ali promjene su uvijek i prilika za bolje. Samo hrabri mogu napredovati. Sami smo odgovorni za sve, a kažu da je povijest kao i žena – ništa ne zaboravlja, nikada ne pruža drugu priliku i prezire neodlučne!

Može li se razmišljati o energetskoj tranziciji bez pogleda na politiku? Jasno je da ne može. A bez pogleda na društvo, narod i naciju, demokratski sustav biranja i odlučivanja? Još manje. Ili bez pogleda na nove tehnologije i inovacije? Sigurno ne. Zato se ne mogu oteti osjećaju kako je sve na neki način povezano u jednoj široj slici koju pokušavam nacrtati ovim blogom. U želji da potaknem promjene i da bude bolje. U Hrvatskoj i u EU.

Scroll to Top